Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Henk van Achterberg schrijft de artikelen op deze website op persoonlijke titel. Het is niet de bedoeling om mensen of groeperingen te kwetsen en/of te beledigen. Indien een mening niet wordt deelt, kan een een e-mail worden gestuurd. Het e-mail adres van Henk van Achterberg is te vinden op de contact pagina.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Henk van Achterberg spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Henk van Achterberg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Henk van Achterberg spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Henk van Achterberg of bij derden welke met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Henk van Achterberg. Vermenigvuldiging is niet toegestaan zonder toestemming van Henk van Achterberg, tenzij het maximaal 2 alinea’s van een artikel, met klikbare link naar diezelfde artikel betreft.